• Les bases de l'èxit rauen en col·laboracions amb ciutats i regions

  Les col·laboracions exitoses es basen en una visió compartida, valors compartits i competències complementàries

 • Els programes següents representen algunes de les iniciatives innovadores de GNE Finance a Bèlgica, Xile, Països Baixos, Noruega, Suïssa i Espanya

  HolaDomus - programa de reforma d’habitatges eco-sostenibles a Catalunya.

  HolaDomus és el projecte pilot llançat sota els auspicis del projecte EuroPACE (pots veure la informació sobre EuroPACE detallada més endavant), co-liderat entre GNE Finance i la ciutat d’Olot. La missió d’HolaDomus és combatre el canvi climàtic millorant la salut, el benestar i el confort dels ciutadans mitjançant la reforma de la llar.

   

  HolaDomus ofereix assistència tècnica, finançament assequible i accés a contractistes formats, fent que la reforma de la llar sigui més senzilla, més assequible i segura. Amb el programa d’HolaDomus i finançat per GNE Finance es poden implementar mides d’eficiència energètica, energies renovables i conservació de l’aigua, com per exemple cobertes verdes, piles de combustible, bateries i altres millores innovadores.

  EuroPACE - finançament senzill i segur per a la reforma d’habitatges destinat als europeus.

   

  EuroPACE adapta una innovadora eina de finançament anomenada PACE al mercat europeu. El projecte té tres pilars principals:

  1. Investigació - revisió del mercat per determinar la viabilitat i la simplicitat del finançament EuroPACE a Europa. 
  2. Creació - dissenyar i llançar el primer projecte pilot residencial EuroPACE a la ciutat d’Olot, Catalunya, Espanya.
  3. Escala - identificar, aliar-se i recolzar les 4 ciutats pioneres en engegar programes EuroPACE.

  GNE Finance ha concebut EuroPACE i ha liderat una coalició que ha estat beneficiària del finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea.

  OPENGELA - HIROSS4all

  L’objectiu principal del projecte és desenvolupar un servei de reforma d’habitatges per a persones en situación de vulnerabiliyat que viuen en edificis d’apartaments plurifamiliars al País Basc.

  Això s’aconseguirà mitjançant la creació d’“oficines de districte”, que funcionaràn com a finestretes úniques per facilitar als propietaris d’habitatges solucions claus en mà, cobrint tot el procés del client. Aquestes "oficines de districte" permetran als ciutadans bascos accedir a professionals de confiança que cobriran tot el procés de la reforma.

   

  L’oferta de reforma d’habitatges se centrarà en una millora significativa de l’eficiència energètica i també tindrà en compte les dimensions socials del procés de reforma, com ara l’accessibilitat, el confort, la seguretat, la identitat cultural i la confiança mútua.

  EEnvest

  EEnvest té l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions d’inversors immobiliaris traduint paràmetres tècnics d’eficiència energètica en indicadors econòmics clars utilitzats per avaluar els riscos financers d’una inversió en eficiència energètica.

   

  El projecte incorporarà millores no energètiques de modernització d’edificis que beneficiaran a inversors, usuaris d’immobles, propietaris i a la societat en general. EEnvest pretén reforçar la comprensió i la confiança mútua entre inversors immobiliaris, propietaris i usuaris identificant, quantificant i mitigant els riscos tècnics associats a les inversions en eficiència energètica, així com reduint el risc dels préstecs i reduint també, per tant, el cost del capital.

   

  El projecte se centrarà en un mercat immobiliari comercial a Itàlia i a Espanya.

  ORFEE

  El projecte va ser adjudicat a principis del 2020 i es començarà a implementar molt aviat.

  El projecte reuneix companyies financeres externes formades per regions i ciutats franceses amb l'objectiu de crear una plataforma de refinançament. ORFEE té la intenció d'establir un centre de recursos per als programes locals de reforma d'habitatges a França. A més, el projecte implementarà un marc de qualitat i compliment adaptat als diversos tipus de préstecs per a la reforma d'habitatges.

  Sav€ the Homes

  El projecte va ser adjudicat a principis del 2020 i es començarà a implementar molt aviat.

  Sav€ the Homes té com a objectiu crear innovadors "serveis integrats de reforma d'habitatges" en dues ciutats: Eindhoven, Països Baixos i València, Espanya. El projecte superarà una sèrie de barreres per a la renovació residencial, incloses la manca d'habilitats tècniques, la fragmentació del mercat, la manca de finançament assequible i la manca de confiança.

  FITHOME

  El projecte va ser adjudicat a principis del 2020 i es començarà a implementar molt aviat.

  FITHOME té la intenció d'adaptar més de 1000 habitatges familiars d'entre 3 a 7 municipis dels Països Baixos. El projecte té els següents pilars:

  Desenvolupar i desplegar un instrument financer fort i innovador.

  Interactuar amb els clients a través d'una solució digital integral.

  Preparar-se per a una futura ampliació a través d'una plataforma d'inversió paneuropea.

  PACE per a Europa: Suïssa i Noruega

  Aquest projecte ha explorat la viabilitat del mecanisme de finançament PACE per finançar les millores d’eficiència energètica, energies renovables i conservació de l’aigua en edificis residencials i comercials a Suïssa i Noruega. El projecte va comportar les següents activitats:

  1. Estudis de mercat del sector de la rehabilitació d'edificis suïssos i noruecs i eines fiscals per identificar les oportunitats i els reptes que suposa la execució d' EuroPACE.
  2. Entrevistes amb experts, inversors i representants de les autoritats públiques a Noruega i Suïssa.
  3. Dos tallers de mitja jornada amb inversors i autoritats públiques a Noruega i Suïssa.
  4. Informes de mercat que avaluen la preparació del mercat per a EuroPACE.

  Models de finançament sostenible a Xile

  El projecte del banc mundial

  L’objectiu d’aquest projecte és identificar i desenvolupar models de negoci sostenibles i mecanismes de finançament de projectes d’eficiència energética per a reformes en el sector residencial a Xile. A aquest efecte, l'assignació tractarà de:

  1. Avaluar l’eficiència energètica dels edificis residencials rehabilitats segons el nivell mitjà d’ingressos a les nou zones climàtiques del país.
  2.  Identificar les principals barreres normatives, financeres i tècniques que frenen l’augment de l’eficiència energètica en aquest sector centrant-se en problemes de finançament de l’eficiència energètica.
  3.  Desenvolupar recomanacions específiques per fer front a aquestes barreres i problemes.
  4.  Avaluar les aplicacions potencials dels diferents mecanismes de finançament de projectes d’eficiència energética i identificar el més adequat per al sector residencial segons el nivell d’ ingresos del sector al qual ens dirigim.
  5. Desenvolupar el disseny i la implementació del mecanisme de finançament seleccionat.
×
Termes i Condicions D'ús

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com la seva normativa de desenvolupament, els facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat.

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades
• Identitat: Global New Energy Finance, S.L.
• Adreça Postal: Avinguda Sant Mateu Nº50, 08329, Alella.
• Telèfon: 936894471
• Correu electrònic: admin@gnefinance.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals
A Global New Energy Finance, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar i / o comercialitzar els productes i / o serveis oferts per la nostra firma.

Per quant de temps conservarem les seves dades
Les dades personals proporcionades es conservaran pel temps imprescindible per a la prestació de el servei sol·licitat o comercialització del producte i durant els terminis legalment establerts.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades serà, segons el cas, el consentiment de l'interessat, l'execució d'un contracte o l'interès legítim.

El tractament de dades per a l'enviament de comunicacions comercials als nostres clients i contactes comercials que s'hagin registrat a la nostra web s'empara en l'interès legítim que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Llei de Serveis per a la Societat de la Informació i de comerç electrònic. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret d'oposició a aquest tractament.

A què destinataris es comunicaran les seves dades
Les dades es comunicaran als contractistes col·laboradors amb la finalitat de preparar l'informe de diagnòstic inicial i futures ofertes comercials sempre que es tingui el consentiment de el client o contacte comercial. També es comunicaran als tercers necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si Global New Energy Finance, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, Global New Energy Finance, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets enviant un correu electrònic admin@gnefinance.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot dirigir-se a l'Delegat de Protecció de Dades, si ha estat designat, o presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

Més informació sobre el tractament de les seves dades

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per a això.

El tractament de les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat a el Registre d'Activitats de Tractament de el qual és responsable Global New Energy Finance, S.L ..

Global New Energy Finance, S.L. tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat a el tractament, en compliment del requerit pel Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 i altra normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades.

No obstant això, Global New Energy Finance, S.L. no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Global New Energy Finance, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.
×
Política de Privacitat
En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la seva normativa de desenvolupament, els facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades
Identitat: Global New Energy Finance, S.L.
Adreça Postal: Avinguda Sant Mateu Nº50, 08329, Alella. 
Telèfon: 936894471
Correu electrònic: admin@gnefinance.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

A Global New Energy Finance, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar i/o comercialitzar els productes i/o serveis oferts per la nostra signatura.

Per quant temps conservarem les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran pel temps imprescindible per a la prestació del servei sol·licitat o comercialització del producte i durant els terminis legalment establerts.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades serà, segons el cas, el consentiment de l'interessat, l'execució d'un contracte o l'interès legítim.

El tractament de dades per a l'enviament de comunicacions comercials als nostres clients i contactes comercials que s'hagin registrat en la nostra web s'empara en l'interès legítim establert en el Reglament Europeu de Protecció de Dades i en la Llei de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem, a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret d'oposició a aquest tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades
Les dades es comunicaran als contractistes col·laboradors amb la finalitat de preparar l'informe de diagnòstic inicial i futures ofertes comercials sempre que es tingui el consentiment del client o contacte comercial. També es comunicaran als tercers necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a Global New Energy Finance, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per els quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Global New Energy Finance, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets enviant un correu electrònic a admin@gnefinance.com identificant-se degudament i indicant de manera expressa el concret dret que es vol exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, si ha estat designat, o presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

Més informació sobre el tractament de les seves dades

Quan requerim obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de manera expressa a través dels mitjans habilitats per a això.

El tractament de les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d'Activitats de Tractament del qual és responsable Global New Energy Finance, S.L.
Global New Energy Finance, S.L. tracta les dades de manera confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i altra normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades.

No obstant això, Global New Energy Finance, S.L. no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Global New Energy Finance, S.L. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.